Hem2018-09-23T13:07:57+00:00

TDetta online utvärderingsverktyg har utformats som en användbar resurs för utbildare och handledare från företag och utbildningscenter. ASSESS-verktyget hjälper dem att utvärdera arbetstagare och kandidater som fokuserar på sina resultatindikatorer samt om vikten av korrelationen mellan det enskilda projektet och företag och företagens behov.

ASSESS-verktyget ger tillgång av utvärdering av olika uppsättningar kompetenser relaterade till specifika jobbprofiler. Denna utvärdering baseras på identifiering av utbildningsbehov och förbättring av dessa kompetenser.

Utvärderingsprocessen fokuserar på analys av flera exempel som visar kompetens i arbetssituationer och sedan tillämpningen av två kombinerade kriterier: vikten av varje kompetens för jobbet och arbetarens eller kandidatens förmåga att utföra varje kompetens.

ASSESS-verktyget för kontinuerlig utvärdering av kompetenser relaterade till en databas för den information som utvecklats för övriga resultat inom ramen för detta projekt.