Hur fungerar det?

/Hur fungerar det?
Hur fungerar det?2018-09-28T10:25:23+00:00

Hur fungerar det?

Evalueringsverktyget ASSESS kan enkelt navigeras genom dessa fem utvärderingsste


Steg 1: Välj en Jobbprofil

Välj bland tolv arbetsprofiler från fem olika professionella sektorer


Steg 2: Välj typ av färdigheter

  • a) Kompetenser som är specifika för varje arbetsprofil
    Genom att styra dessa färdigheter kommer du direkt till utvärderingssteg 4
  • b) Kompetenser som är transversella för alla arbetsprofiler
    Genom att välja dessa färdigheter fortsätter du att utvärdera steg 3

Steg 3: Välj transversella färdigheter för att utvärdera

Relevans för transversella kompetenser varierar mellan företag, jobb och länder. I det här steget kan du välja vilka transversella kompetenser du behöver utvärdera för den arbetare eller kandidat du bedömer med hänsyn till behoven hos det aktuella jobbet eller företaget


Steg 4: Utvärdera färdigheterna med Kompetens Utvärdering Dashboard

Genom att klicka på knappen ”Bedöm” av varje kompetens får du detaljerad information för att underlätta utvärderingen av kompetensen:

  • Delkompetenser, områden där varje jkompetens är uppdelad
  • Exempel som visar kompetensen i arbetssituationer, för alla underkompetenser som ingår i varje kompetenser

Obs! När du utvärderar övergripande kompetenser kan du använda de angivna standardexemplen eller du kan skriva egna exempel

Utvärdera varje kompetens genom att analysera all information som lämnas och rangordna dessa två kombinerade kriterier:

  • Betydelsen av kompetensen för jobbet eller företaget
  • • Arbetstagarens förmåga eller kandidat att utföra kompetensen

Steg 5: Hämta utvärderingsrapporten

När alla kompetenser har utvärderats kommer en utvärderingsrapport att lämnas. Rapporten kommer att innehålla kvalitativ och kvantitativ information om de bedömda kompetenserna samt utbildningsrekommendationer för arbetstagaren eller kandidaten med hänsyn till behoven hos det aktuella jobbet eller företaget

Börja nu!