Proiectul ASSESS

Proiectul ASSESS își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor profesioniștilor care lucrează în VET și să consilieze și să sprijine organizațiile în vederea angajării (formatori, consilieri, consilieri, furnizori de formare, între-prinderi din sectorul 3, mentori în companii private și publi-ce) cu o metodologie comună și cu un instrument de eva-luare care le va permite să evalueze continuu competențele cheie pentru ocuparea forței de muncă.

Această abordare va ține seama de caracteristicile specifice ale beneficiarilor finali (tineri și adulți în formare sau în cău-tarea unui loc de muncă), precum și de cerințele de locuri de muncă și de ocupare a forței de muncă, din punctul de ve-dere al întreprinderilor în ceea ce privește oportunitățile de angajare și nevoile din teritoriu.