ASSESS-projektet

ASSESS-projektet syftar till att bidra till att utveckla kompetenser hos yrkesverksamma som arbetar inom yrkesutbildning, eller ge råd till utbildningsorganisationer  (utbildare, rådgivare, konsulter, utbildningsleverantörer, företag, mentorer i privata och offentliga företag) och att öka deras medvetenhet genom att förse dem med  en metodik och ett utvärderingsverktyg som gör det möjligt för dem att bedöma nyckelfärdigheter för anställningsbarhet.

Detta tillvägagångssätt kommer att ta hänsyn till särskilda egenskaper hos målgruppen (unga och vuxna i utbildning eller arbetssökande) samt arbete och anställningskrav ur företagens synvinkel i förhållande till arbetstillfällen och behov på marknaden.