Om ASSESS

¨         Projekt:   Erasmus +

¨         Nyckelåtgärd: Samarbete inom nyskapande och utbyte av goda erfarenheter.

¨         Område: Strategiskt partnerskap för utbildning

¨         Varaktighet :  01/10/2016 till 30/09/2018