Förväntade resultat

En gemensam ram för nyckelkompetenser för anställningsbarhet och ASSESS indikatorer för utvärdering.
Identifiera kompetenser som är tvärgående och specifika för riktade målgrupper.

En rekommendationsguide för förbättrade anställningsvillkor.

Ett utvärderingsverktyg  som fokuserar på prestation och viktiga indikatorer i förhållande till individens plan och behov hos företag i form av jobberbjudande.

En handbok om bra praxis och rekommendationer om genomförandet av ASSESS-processen för kontinuerlig utvärdering av anställningsbarhet.