Österrike

BEST Institu gmbtt (Utbildningsinstitut som är specialiserat på social integration, rådgivning och

coaching av arbetssökande och anställda)

Vienne  Autriche

Contact : Karin Kronika

 E-Mail: karin.kronika@best.at

www.best.at