Projektet nyheter

Projektets kick-off möte ägde rum i Limoux i Frankrike i december 2016 och samlade omkring tjugo deltagare, medlemmar i partnerskapet och det institutionella arbetet inom integrationsområdet på institutionell och regional nivå.

Det andra transnationella mötet ägde rum i Wien, Österrike i april 2017. Det gjorde det möjligt att sprida de första resultaten av den jämförande analysen av de olika metoderna för att stödja sysselsättningen i respektive partnerland och att komma överens om val av nyckelkompetenser för sysselsättning och förbereda det andra steget för att definiera framgångsindikatorer för var och en av dem.

Ladda ner nyhetsbrevet- 01